WIE ZIJN WE?

Stichting Hart voor Schiedam

Financiële ondersteuning van missionaire en diaconale projecten in Schiedam en omgeving

WIE ZIJN WE?

Achtergrond

Stichting Hart voor Schiedam is 20 maart 2019 opgericht door leden van de voormalige Christelijke Gereformeerde Kerk (Hoeksteenkerk) te Schiedam, die in januari 2019 opgeheven is wegens het krimpende en vergrijzende ledenaantal. Een deel van het vermogen van deze kerk is geschonken aan de stichting. (Klik hier voor de geschiedenis van de Hoeksteenkerk.)


Doelstelling

Hart voor Schiedam heeft vanuit een bijbelse levensvisie als doel het financieel ondersteunen van missionaire en diaconale projecten in Schiedam en omgeving.

'Missionair' betekent voor ons dat wij vanuit onze christelijkse levensvisie ervan overtuigd zijn dat de bijbel voor ieder mens een zingevende levensoriëntatie biedt, en dat wij deze overtuiging willen delen met mensen in onze omgeving. We willen mensen helpen die op zoek zijn naar wat werkelijk belangrijk is in het leven. Projecten die eveneens vanuit deze visie zijn opgezet, willen wij waar mogelijk financieel steunen.

'Diaconaal' betekent voor ons: dienstbaar zijn aan de ander die dat nodig heeft. Projecten in Schiedam die vanuit een christelijke levensvisie hierop gericht zijn, willen wij waar mogelijk financieel steunen.


Financiën

De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Het  vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, donaties, legaten en subsidies.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel worden gemaakte onkosten ten bate van de stichting vergoed.


Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

dhr. G. (Gérard) Simons, voorzitter;

mw. J.C.M. (Jolanda) Stam, secretaresse;

mw. A. (Rieneke) Schoonderwoerd, penningmeester.


Toezicht

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Vlaardingen houdt toezicht op het functioneren van de stichting. Jaarlijks overlegt het bestuur een financiële en beleidsmatige rapportage aan de kerkenraad van deze kerk in Vlaardingen.

Stichting Hart voor Schiedam


Leeuweriksingel 17


3121 XL  SCHIEDAM


tel. 010 - 471 28 38


info@hartvoorschiedam.nlBankrekening:

NL 32 INGB 0009 2541 17