GIFTEN EN DONATIES


Stichting Hart voor Schiedam

Financiële ondersteuning van missionaire en diaconale projecten in Schiedam en omgeving

GIFTEN EN DONATIES

Giften

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer

NL 32 INGB 0009 2541 17

ten name van Stichting Hart voor Schiedam.


Vriend worden

Als u vriend wilt worden van Hart voor Schiedam, kunt u het formulier hiernaast invullen en versturen.

We zijn door de Belastingdienst erkend als een anbi (algemeen nut beogende instelling).

Ja, ik word vriend van Stichting Hart voor Schiedam. Stuur mij jaarlijks een herinnering om het hieronder ingevulde bedrag over te maken.

Dhr.
Mevr.