BELEIDSPLAN EN STATUTEN


Stichting Hart voor Schiedam

Financiële ondersteuning van missionaire en diaconale projecten in Schiedam en omgeving

BELEIDSPLAN EN STATUTEN

Beleidsplan

Het beleidsplan van Hart voor Schiedam met een financiële staat van baten en lasten vindt u via deze link.


Statuten

De statuten van de stichting vindt u via deze link.


Standaardformulier anbi

Het standaardformulier voor anbi's ten behoeve van de Belastingdienst vindt u via deze link.